تبلیغات
مد و مدگرایی - نظریه های دو مورد از نظریه پردازان در مورد مد
مد و مدگرایی

نظریه های دو مورد از نظریه پردازان در مورد مد

شنبه 26 بهمن 1387


سازگاری خودانگیخته:
«هربرت بولومر» یكی ازمهم ترین نظریه پردازان كنش متقابل، معتقد است كه مدها بیانگر سازگاری خودانگیخته عظیمی از جمعیت كشورها با محیط آنهاست . این تطابق طی دو مرحله نوآوری و انتخاب صورت می گیرد . در مرحله نوآوری تمامی مدهای جدید با توجه به پذیرش اجتماعی به وجود می آید ، اما برخی از آنها نادیده گرفته می شود. درمرحله انتخاب، مد اشاعه می یابد. این فرآیند دارای سه كاركرد می باشد؛ اول انتخاب میان مدل های مختلف ، موجب انتخاب مدل های مناسب تر می شود و این امر موجب هم شكل شدن افراد می گردد . دوم مدل ها طی یك روند منظم از گذشته به آینده حركت می كنند . سوم این احساس مشترك را پرورانده ، شكل داده و یك تجانس روحی به وجود آورده كه آنها در مقابل مدهای گذشته قرار می دهد. طبیعت مد با ارتباط ذاتی دومفهوم بیان می شود : مد داروخارج از مد . بولومراشاره كرده كه این واژه ها مشخص كننده یك الگوی مداوم تغییراست كه گروه های خاص به طورموقتی آن را می پذیرند تا دوباره جایگزین شوند. هرچند كه مد را در محدوده الگوهای زینتی قرار می دهند . اما تغییر مد در بسیاری ازجنبه های زندگی نسبتا مستقل بوده، تحت تاثیر آن قرار دارند و بدون آنكه به جنبه های دیگر زندگی تاثیر گذارند ، تغییر می یابند .
طبق گفته بولومر ، مدها به جنبه های دیگر زندگی تاثیر نمی گذارند ، ولی خود از آن تاثیر می پذیرند . این در حالی است كه مشاهده می گردد كه اگر یك پدیده برای فرد بیشتر از هر چیز اهمیت داشته باشد و فرصت های مناسبی در دستیابی به اهدافش بیابد ، در عمل مدگرا شده و سعی می كند گرایش بیشتری به آن پیدا كند . در این حالت زندگی را از منظر به روز بودن یا نبودن نگریسته و بدین سان تاثیر زیادی در زندگی اش باقی می گذارد . این مطالب از آنجا سرچشمه می گردد كه هر ابزاری در كنار خود ایدئولوژی خود را هم به همراه می آورد .


ناهمنوایی:
هرجامعه در درون خود ارزش ها وهنجارهای خاصی را تعریف كرده كه تخطی ازآن ناهنجاری محسوب می شود. به عقیده «تالكوت پارسونز» كجروی امری نسبی است، چرا كه عملی كه ممكن است ازنظر جامعه كجروی محسوب شود ، دسته ای آن را هنجاربدانند .
«رابرت مرتن» معتقد است كه آدم ناهمنوا الزاما خطاكار نیست . وی بین ناهمنوایی و كجروی تمایز قائل شده است . بسیاری از افراد ناهمنوا ، نظیر منتقدین فرهنگی و اصلاح طلبان اجتماعی ، رفتار ناهمنوایانه خود ، یعنی عدم پذیرش اهداف یا راهكار از دیگران را پنهان نمی كنند و برای این امر توجیهات خاص خود را دارند . افراد دیگری را كه می توان در دسته ناهمنوایان جای داد ، مدگرایان جوانی هستند كه برای عمل خود دلایل خاص خود را دارند هرچند كه این رفتارها با هنجار و فرهنگ حاكم در جامعه ناسازگار باشد . از جمله دلایل آنها تنوع طلبی است كه می توان آن را پذیرفت زیرا از نظر روانی با ویژگی شخصیتی جوان سازگار است . می توان گفت كه هر منحرفی ناهمنوا است ، ولی هر ناهمنوایی منحرف نیست . بر اساس نظریه مرتن ، مدگرایان ناهمنوا خوانده می شوند، اما نمی توان آنها را در حوزه انحراف اجتماعی قرار داد . حتی ممكن است اصول و روش های ناهمنوایان به علت تغییر در هنجارها و ارزش ها ، در زندگی مردم قرار گیرد و عدول از آن ناهمنوایی و انحراف تلقی شود. به نظر«آنتونی گیدنز» ، هنجارها درمیان فرهنگ های مختلف وحتی بین خرده فرهنگ های گوناگون درون یك جامعه فرق می كنند. مثلاهنجاری كه درفرهنگی ، طبیعی قلمداد می شود، درفرهنگی دیگرانحراف به حساب می آید . كجروی را می توان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی تعریف كرد كه توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است . هیچ جامعه ای را نمی توان به سادگی به كسانی كه از هنجارهای منحرف می شوند و كسانی كه با آنها همنوایی می كنند ، تقسیم كرد . از آنجا كه همه كجروها در یك طبقه قرار نمی گیرند ، می توانند چندین دسته باشند با تخلف های متفاوت ، یعنی منحرفین درجه بندی شده به ترتیب تخلف های شان. همه هنجارهای اجتماعی با ضمانت های اجرایی همراه هستند كه ازآنها درمقابل ناهمنوایی حمایت می كنند. ضمانت اجرایی هر واكنشی از سوی دیگران نسبت به رفتار یك فرد یا گروه است كه هدفش تامین اطلاعات از هنجار معینی می باشد .
ضمانت اجرایی ممكن است مثبت باشد (دادن پاداش برای همنوایی) یا منفی (تنبیه برای رفتاری كه همنوایی نمی كند) ضمانت اجرایی به دوصورت رسمی (مانند نظام كیفری) وغیررسمی (مانند خانواده) می باشد. مدگرایی جوانان عملی نیست كه نیازمند به ضمانت اجرایی رسمی داشته باشند، چرا كه جوانان ذاتا تنوع طلب بوده واین عمل باعث ناهمنوایی آنان با هنجارهایی جامعه می شود. به همین منظورباید به جوانان طریقه درست همنوایی كردن با رعایت هنجارها را آموخت . ضمانت اجرایی غیر رسمی (مثل تائید نشدن این رفتارها ازطریق خانواده) نیزمی تواند نتایج خوبی داشته باشد .


مدگرایی وگروه مرجع:
طبق نظر «ماركس» اگر خانه ای بزرگ یا كوچك، مشابه خانه های اطرافش باشد، نیاز اجتماعی سكونت را به راحتی مرتفع می كند؛ اما اگریك خانه بزرگ دركنار یك خانه كوچك باشد، اعضای خانه كوچك، خود را دریك كلبه تصورمی كنند. گروه مرجع به عنوان ابزاری كه ما را در تصمیم گیری یاری می كند، می تواند نقش مهمی درزندگی ما ایفا كند. بدیهی است كه عموما ما به مقایسه ابعاد مطلوب می پردازیم ؛ ازاین روتلاش می كنیم تا برای كسب پایگاه شبیه پایگاه مطلوبیت را درخود احیا كنیم و همیشه گروهی را به عنوان گروه مرجع درنظرداشته باشیم؛ این گروه مرجع معیارمقایسه ما می باشد . بسیاری از لباس هایی كه ما می پوشیم در ابتدا توسط هنرپیشگان و ورزشكاران پوشیده شده ، سپس به بازار عرضه می گردد و چون همین طرح توسط آنها پوشیده شده ، مردم آنها را خریداری كرده و استفاده می كنند. «تورشتاین وبلن» مد را وسیله ای برای این كه افراد نشان دهند ثروتمند وباشخصیت ویا دارای اندیشه های بخصوصی هستند، می داند ؛ لذا به محض اینكه مدی درجامعه گسترده شد، اشراف زادگان وثروتمندان به سراغ این مد جدید می روند ؛ چرا كه مد قدیمی دیگر آنها را از طبقات دیگر جامعه متمایز نمی كند .


K SA
پنجشنبه 25 مرداد 1397 01:59 ب.ظ
I enjoy ⅼooking through a post thаt will mɑke
mеn and women think. Alѕo, thank you for allowing me to ϲomment!
http://viabiovit.com/presentacion-del-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:01 ق.ظ

Amazing lots of beneficial facts.
viagra online pharmacy buy viagra professional online viagra usa where can you buy viagra over the counter buy viagra online no prescription uk buy viagra cheapest buy viagra overnight shipping where to order viagra i want to buy viagra buy viagra tablets online
http://babecolate.com/easy-buy-drugs-in-canda-send-to-the-usa-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:40 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis rezeptfrei generico cialis mexico generic cialis levitra generic cialis levitra cialis official site we recommend cialis info buy cialis online cheapest price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg generic cialis soft gels
jeramie
پنجشنبه 31 خرداد 1397 09:25 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader tо Ье honest but үߋur sites reɑlly nice, кeep it up!
I'll go ahead andd bookmark your ѕie to come back ⅼater.
Ⅿany thаnks
Jeremiah
چهارشنبه 30 خرداد 1397 03:12 ب.ظ
Eveгy weekend і uѕed to pay a visit thіs web paɡe, as i ԝant enjoyment, foг thе reason that this this website conations genuinely pleasant
funny іnformation t᧐ߋ.
Horacio
چهارشنبه 30 خرداد 1397 02:50 ب.ظ
I was wondering if you еver thօught of changing the page layouut of
ʏⲟur blog? Ӏtѕ verry well wгitten; I love ѡhat youve gߋt to ѕay.
But mayƄe you coulⅾ ɑ ⅼittle more in tһe way oof content so people сould
connect witһ it better. Youve got an awful lot
of text for only having ߋne ᧐r 2 pictures. Maybe yоu could space it oᥙt
bеtter?
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:32 ب.ظ

Cheers! Numerous forum posts!

cialis en 24 hora buying cialis in colombia we choice cialis pfizer india cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg schweiz cialis y deporte cialis 10mg prix pharmaci cialis online napol cialis online nederland buy cialis
Eye Lashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:20 ق.ظ
I'm not sure where you're getting ylur information, but goid topic.
I needs to spend some time learfning much more or understanding more.
Thanks for great information I was looking for this information ffor my mission.
eye Lash
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other peoplke I've read
stuff from. Many thanks for posting when you have tthe opportunity, Guess
I will just bookmark this page.
Buy generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:00 ق.ظ

Fine knowledge. Appreciate it!
cheapest generic viagra uk buy viagra plus how buy viagra how can i get viagra uk how to get cheap viagra order online pharmacy buy generic viagra uk buy generic viagra online canada buy viagra pay with paypal buying viagra uk
Leonor
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:58 ق.ظ
constasntly i used to read smaller posts which apso
clear their motive, andd thyat is also hapoening with this article
whicch I am reading here.
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 07:26 ب.ظ
If yyou ant too gget a greaat deral frdom tis articke
tthen yoou hav tto apply thewse techniques tto you wonn blog.
Doaa Hosny
یکشنبه 26 فروردین 1397 02:35 ب.ظ
whoah thiѕ weblog is excellent і love reading үour articles.
Kеep ᥙρ thе ɡood work! Yoᥙ know, а lot of people агe looking
ɑround fߋr this info, yоu can hеlp tһem ցreatly.
Hussin Ahmed
جمعه 24 فروردین 1397 12:32 ب.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made
or did you download it from somewhere? A design like
yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme. Kudos
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:55 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of data.

canadian cialis miglior cialis generico only best offers cialis use buy brand cialis cheap cialis authentique suisse if a woman takes a mans cialis opinioni cialis generico walgreens price for cialis cipla cialis online chinese cialis 50 mg
john son
شنبه 11 فروردین 1397 02:23 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across
this board and I find It reallly useful &it helped me out
a lot. I hope to give something back and aidd others like you helped me.
ED Pills Coupon
شنبه 11 فروردین 1397 06:09 ق.ظ
Hі thеre it's me, I am alѕo visiting this website daily,
this site is in fɑct g᧐od аnd the userѕ arе genuinely sharing fastidious tһoughts.
Buy Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 10:54 ق.ظ
I think the admin of this web site is genuinely working hard in support off
his web page, since hesre every daata is quality based
stuff.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:23 ب.ظ
Hey there would you mind sharing ᴡhich blog platform you'rе uѕing?

I'm planning to start my oѡn bblog in the neɑr future but
Ӏ'm haѵing a haгd time making a decision Ƅetween BlogEngine/Wordpress/В2evolution and Drupal.
The reawson I askk is bеcause your design ѕeems ԁifferent tһen moszt blogs and Ι'm lo᧐king foor sometһing unique.
Ⲣ.S Soгry for ɡetting ᧐ff-topic but I hhad to aѕk!
ace fishing wild catch hack
جمعه 4 اسفند 1396 07:00 ب.ظ
Hi I am so excited I found your site, I really found you
by mistake, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a tremendous
post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read more, Please do keep
up the awesome b.
stupid zombies 3 cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:44 ب.ظ
شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از بهترین وب سایت های اینترنتی در اینترنت باشید.

من قصد دارم به شدت توصیه این وب سایت!
Dominique
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:16 ب.ظ
Wow, that's what I was looking for, what a stuff!
existing here at this weblog, thanks admin of this web site.
std testing cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:25 ب.ظ
این وبسایت... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد.
متشکرم!
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:21 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من هستم
واقعا خوشحالم که همه را در یک مکان خواند.
How did the Achilles tendon get it's name?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:18 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i like studying your articles.

Stay up the good work! You realize, lots of individuals are hunting around for this info, you could help them greatly.
Wilfredo
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
This paragraph will assist the internet users for creating new web
site or even a weblog from start to end.
free std testing clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 03:22 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا کار بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما
در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.

من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
std testing at home
دوشنبه 5 تیر 1396 01:31 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من این مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا بود مجذوب.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:29 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا کار درست با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با جهش در منطق و یک خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا بود
در گم.
Rena
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:08 ق.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this site before but
after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking
back often!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها